جوهر روحانی

نمایش یک نتیجه

جوهر روحانی یا (حبر روحانی) نوعی محلول دست ساز است که با مواد طبیعی ساخته شده و در زمینه علوم غریبه به جهت دعانویسی کاربرد دارد.

به طور کل جوهر روحانی به دو دسته علوی و سفلی طبقه بندی میشود و با توجه به نوع عمل باید جوهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید یعنی اگر عمل دعانویسی یا طلسم نویسی شما علوی باشد حتما باید از جوهر علوی و اگر عمل شما سفلی باشد باید از جوهر سفلی استفاده کنید.

هم اکنون میتوانید حبر روحانی مورد نظر خود را با خیالی آسوده از نظر کیفیت و بالا بودن روحانیت از این وب سایت سفارش دهید.

اطلاعات بیشتر ...