دندان گرگ

نمایش یک نتیجه

دندان گرگ نام محصول طبیعی و حیوانی است که از گذشته های بسیار دور توسط نیاکان انسان به جهت تزیینات و خود آرایی مورد استفاده قرار میگرفت و نگهداری و به همراه داشتن آن نماد شجاعت, قدرت و نماد غلبه به دشمنان بوده است.

در عصر امروز همچنان دندان گرگ دارای طرفداران بیشمار است و از این محصول حیوانی به جهت ساخت اکسسوری مردانه و زنانه استفاده میشود و بسیاری از دعانویسان از آن بجهت اعمال روحانی علوم خفیه مورد استفاده قرار میدهند که در دعانویسی های مربوط به زبانبند, افزایش شجاعت و هیبت, ترس و دفع دشمنان کاربرد دارد.

اطلاعات بیشتر ...